Przegląd Geograficzny (2018) vol. 90, iss. 1

Odbudowa i rozwój polskiej geografii fizycznej po drugiej wojnie światowej w latach 1945–1980

Leszek Starkel

Przegląd Geograficzny (2018) vol. 90, iss. 1, pp. 157-168 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.1.8

Keywords: geografia polska, lata 1945-1980, odbudowa i rozwój

Leszek Starkel [starkel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland