Przegląd Geograficzny (2019) vol. 91, iss. 1

Potencjał krajobrazów rolniczych do świadczenia usługi dekompozycji materii organicznej

Edyta Regulska

Przegląd Geograficzny (2019) vol. 91, iss. 1, pp. 107-119 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.5

W niniejszym artykule, zaproponowano charakterystyki zgrupowania kluczowej dla funkcjonowania środowiska glebowego grupy organizmów glebowych – dżdżownic (Lumbricidae), jako wskaźniki potencjału do świadczenia usługi dekompozycji materii organicznej zgodnie z koncepcją świadczeń ekosystemowych ES (Ecosystem Services). Obszary badań wytypowano w dwóch regionach fizycznogeograficznych. Transekty poprowadzono na obszarach rolniczych różniących się stopniem fragmentacji terenu, intensywnością zabiegów agrotechnicznych oraz historią użytkowania ziemi. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie, czy obszary homogeniczne na obszarach rolnych różnią się potencjałem do świadczenia usługi dekompozycji w porównaniu do układów heterogenicznych jakimi są mozaiki małych pól poprzecinanych elementami o charakterze nieuprawnym (miedze, drogi polne).

Keywords: usługi ekosystemowe, dekompozycja, Lumbricidae, krajobrazy rolnicze, Polska północna i północno-wschodnia

Edyta Regulska [eregulska@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland