Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 3

Zmienność przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu w okresie letnim w latach 1981–1990

Monika Bąkowska

Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 3, pp. 373-397 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.4

Keywords: bioklimatologia, wskaźniki bioklimatyczne, odczucie cieplne, Kołobrzeg, przebieg dobowy, masy powietrza