Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 3

Rola ostatniego zlodowacenia w ukształtowaniu systemu krasowego Wywierzyska Goryczkowego w Tatrach

Tomasz Bytomski

Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 3, pp. 419-431 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.6

W artykule podjęto próbę oszacowania objętości wód roztopowych würmskiego lodowca Doliny Suchej Wody w okresie jego maksymalnego zasięgu oraz określenia ich roli w ukształtowaniu systemu krasowego Wywierzyska Goryczkowego. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że w okresie maksymalnego zlodowacenia doliny wody glacjalne mogły mieć ograniczone znaczenie dla kształtowania środowiska krasowego tego systemu. Przypuszczalnie większą rolę w rozwoju systemu krasowego odegrała ostatnia faza recesji lodowca.

Keywords: zlodowacenie, rzeźba krasowa, wody lodowcowe, Tatry