Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 4

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?

Maciej Smętkowski

Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 4, pp. 461-481 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2

Keywords: zróżnicowania społeczno-przestrzenne, analiza składowych głównych, Warszawa, struktura przestrzenna

Maciej Smętkowski, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG) University of Warsaw Krakowskie Przedmie ś cie 30, 00-927 Warsaw: Poland