Przegląd Geograficzny (2010) vol. 82, iss. 4

Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanego usług

Ewa Korcelli-Olejniczak

Przegląd Geograficzny (2010) vol. 82, iss. 4, pp. 573-592 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.5

Keywords: Koncepcja Europejskich Regionów Metropolitalnych, region metropolitalny Warszawy, Warszawa, województwo mazowieckie, lokalizacja przedsiębiorczości, współczynnik cechy, usługi zaawansowane

Ewa Korcelli-Olejniczak [eko@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN