Przegląd Geograficzny (2010) vol. 82, iss. 4

Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2010) vol. 82, iss. 4, pp. 619-627 | Full text

Keywords: polityka przestrzenna, rozwój kraju, Polska, koncepcja zagospodarowania przestrzennego

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland