Przegląd Geograficzny (2011) vol. 83, iss. 2

O próbie zastosowania teorii chaosu do opisu ewolucji obszaru turystycznego

Ludwik Mazurkiewicz

Przegląd Geograficzny (2011) vol. 83, iss. 2, pp. 187-203 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.2

Keywords: cykl życia obszaru turystycznego, system złożony, teoria chaosu, terytorialny system społeczny, Żegiestów Zdrój

Ludwik Mazurkiewicz, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Warsaw, Poland