Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3, pp. 361-374 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.1

Keywords: ciśnienie atmosferyczne, bioklimatologia człowieka