Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3

Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3, pp. 375-386 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2

Keywords: Oscylacja Północnoatlantycka, ciśnienie atmosferyczne, Polska