Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3

Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych

Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3, pp. 399-411 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.4

Keywords: warunki meteorologiczne, radon, Łódź