Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3

Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r

Andrzej Araźny

Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 3, pp. 457-471 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.9

Keywords: obszary polarne, Spitsbergen, warunki biometeorologiczne, bioklimat lokalny