Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 4

Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2012) vol. 84, iss. 4, pp. 509-528 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2

Keywords: miasta, powiązania, cyberprzestrzeń, Wrocław

Krzysztof Janc, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland