Przegląd Geograficzny (2013) vol. 85, iss. 4

he transport and economic development debate in Poland and the United Kingdom: a review from 1960 to the present

Eamonn Judge

Przegląd Geograficzny (2013) vol. 85, iss. 4, pp. 489-513 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.1

Keywords: transport, rozwój gospodarczy, ocena projektów, nowa geografia ekonomiczna, Polska, Zjednoczone Królestwo