Przegląd Geograficzny (2013) vol. 85, iss. 4

Nowe podejścia badawcze w geografii zdrowia w literaturze anglosaskiej

Paweł Kretowicz

Przegląd Geograficzny (2013) vol. 85, iss. 4, pp. 549-571 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.3

Keywords: geografia zdrowia, podejścia badawcze, literatura naukowa, literatura anglosaska