Przegląd Geograficzny (2016) vol. 88, iss. 3

Ocena temperatury wody w jeziorach i długości sezonu kąpielowego na pojezierzach w Polsce

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2016) vol. 88, iss. 3, pp. 383-400 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.6

W pracy wykorzystano miesięczne temperatury wody z 15 jezior rozmieszczonych na Pojezierzu Pomorskim, Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Wielkopolskim, za podstawowy okres 2005-2015. Na większości badanych jezior średnia miesięczna temperatura wody w najcieplejszym miesiącu – lipcu wynosi od 21,0° do 22,0°C – to wartości wyższe o około 2,0°C w porównaniu z temperaturą powietrza. Średni potencjalny sezon kąpielowy z temperaturą wody 18°C – trwa od 76 do 100 dni, a z temperaturą wody 20°C – od 50 do 70 dni. Najkorzystniejsze warunki termiczne do kąpieli na jeziorach występują na Pojezierzu Lubuskim oraz w południowo-zachodniej części Pojezierzy Pomorskiego i Mazurskiego, a mniej korzystne na Pojezierzu Kaszubskim i Pojezierzu Suwalskim.

Keywords: jeziora, temperatura wód, pojezierza, sezon kąpielowy, rozkład czasowy i przestrzenny