Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 1

Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań

Paweł Prokop

Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 1, pp. 5-17 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.1

Abstract

W artykule zwrócono uwagę na rosnące zainteresowanie problemem degradacji powierzchni ziemi w związku z obecną i przewidywaną w przyszłości dużą presją na zasoby środowiska przyrodniczego. Dokonano przeglądu definicji degradacji i jej postrzegania z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Zaprezentowano przykładowe metody identyfikacji i oceny degradacji w różnych skalach czasowo-przestrzennych, wskazując ich zalety i ograniczenia. Ponadto przedstawiono perspektywy badań degradacji powierzchni ziemi, wykazując konieczność rozwoju prac nad identyfikacją czynników degradacji i ich wzajemnego oddziaływania w strefie umiarkowanej na poziomie regionu i kraju. W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się możliwość połączenia oceny degradacji ziemi z oceną świadczenia usług ekosystemowych.

Keywords: środowisko przyrodnicze, degradacja, pustynnienie, wylesianie, zaludnienie

Paweł Prokop [pawel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland