Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 2

Kształtowanie układu administracyjnego II Rzeczypospolitej w świetle ówczesnych map

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 2, pp. 6

Abstract

We wstępnej części artykułu przedstawiono początki kształtowania się granic politycznych i administracyjnych w odrodzonym po I wojnie światowej państwie polskim. W celu określenia ich zasięgu geograficznego dołączono do tekstu osiem oryginalnych map wykreślonych i opublikowanych w latach 1918–1921. Zostały one opisane i skomentowane od strony geograficznej. Tłumaczą one wiele kwestii politycznych a zwłaszcza ukazują uwarunkowania i skutki konfliktów militarnych, które wówczas prowadziło państwo polskie ze swoimi sąsiadami. Wytyczone wówczas granice polityczno-administracyjne trwały w zasadzie do 1938 r.

Keywords: granice polityczne Polski, mapy polityczno-administracyjne, województwa II Rzeczypospolitej

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN