Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 1

Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce

Jerzy Bański, Barbara Solon

Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 1, pp. 155-167 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9

Celem opracowania jest ocena geograficznych jednostek naukowo-badawczych, uwzględniająca dorobek publikacyjny, projektowy oraz osiągnięcia i dynamikę kariery zawodowej ich pracowników. Autorzy zajmują się wyłącznie działalnością naukową jednostek i nie uwzględniają składnika edukacyjnego (tj. warunków kształcenia, umiędzynarodowienia studiów, liczby kandydatów na studia, przebiegu karier zawodowych absolwentów, itp.). W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim dwie bazy danych dotyczące polskiej nauki, gromadzone i udostępniane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) PIB (https://www.opi.org.pl). Pierwszą z nich jest serwis „Nauka Polska”, drugą bazy POL-on. Wskazano na duże dysproporcje ocenianych ośrodków geograficznych oraz naukowców reprezentującymi dwie subdyscypliny geografii. Geografowie fizyczni zdecydowanie przewodzą we wszystkich ocenach związanych z publikacjami naukowymi. Natomiast geografowie społeczni częściej angażują się w projekty badawcze i ekspertyzy.

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Barbara Solon [b.solon@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland