Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 4

Trade linkages within the Baltic Sea region - towards regional integration

Barbara Szejgiec-Kolenda, Patryk Duma

Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 4, pp. 609-630 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.8

W artykule handel zagraniczny wykorzystano jako wskaźnik spójności i powiązań wewnątrzregionalnych. Pozwoliło to na przeanalizowanie przepływów towarowych i usługowych pomiędzy krajami należącymi do makroregionu Morza Bałtyckiego pod kątem ich skali i intensywności. W kontekście hipotezy o pogłębianiu integracji gospodarczej wewnątrz struktur unijnych w obrębie makroregionu, autorzy potwierdzili, że choć w okresie objętym analizą nastąpiły zmiany ilościowe i jakościowe powiązań handlowych, to procesy te przebiegały w sposób nierównomierny. Mimo silnych relacji gospodarczych nadal utrzymują się historyczne podziały wewnętrzne.

Keywords: region Morza Bałtyckiego, strategie makroregionalne, handel zagraniczny towarami, międzynarodowy handel usługami, przepływy towarów i usług

Barbara Szejgiec-Kolenda [b.szejgiec@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Patryk Duma [p.duma@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Citation

APA: Szejgiec-Kolenda, B., & Duma, P. (2020). Powiązania handlowe wewnątrz makroregionu Morza Bałtyckiego - w kierunku integracji regionalnej. Przegląd Geograficzny, 92(4), 609-630. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.8

MLA: Szejgiec-Kolenda, Barbara and Duma, Patryk. "Powiązania handlowe wewnątrz makroregionu Morza Bałtyckiego - w kierunku integracji regionalnej". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 4, 2020, pp. 609-630. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.8

Chicago: Szejgiec-Kolenda, Barbara and Duma, Patryk. "Powiązania handlowe wewnątrz makroregionu Morza Bałtyckiego - w kierunku integracji regionalnej". Przegląd Geograficzny 92, no. 4 (2020): 609-630. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.8

Harvard: Szejgiec-Kolenda, B., & Duma, P. 2020. "Powiązania handlowe wewnątrz makroregionu Morza Bałtyckiego - w kierunku integracji regionalnej". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 4, pp. 609-630. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.8