Przegląd Geograficzny (2021) vol. 93, iss. 2

Wpływ inwestycji i modernizacji portów morskich w Gdańsku i Gdyni na zmiany struktury przeładunków portowych

Tadeusz Palmowski, Jan A. Wendt

Przegląd Geograficzny (2021) vol. 93, iss. 2, pp. 3

Dzisiejsze porty, jako węzły komunikacyjne łączące transport morski z lądowym, muszą skutecznie konkurować na europejskim rynku. Porty, szczególnie te ważne dla gospodarek swoich krajów, ewoluują w kierunku roli organizmów tworzących wartość dodaną, kluczowego węzła w globalnych łańcuchach dostaw, w których infrastruktura i suprastruktura są elementami jednolitego systemu. System ten koncentruje się w kierunku zapewnienia wysokiej efektywności i dostępności dla coraz większych statków oraz minimalizacji ryzyka kongestii. W artykule omówiono współczesne procesy inwestycyjne zachodzące w portach morskich Gdańsk i Gdynia oraz ich wpływ na zmiany przedpola i struktury przeładunków w portach w ostatnich dziesięciu latach. Analiza zmian wielkości, struktury i kierunków przesyłania ładunków pozwala dostrzec powiększenie przedpola każdego z portów morskich. Dane dotyczące przeładunków wskazują na relację pomiędzy podjętymi i wykonanymi inwestycjami w infrastrukturze portowej i wielkością przeładunków prawie w każdej z badanych kategorii ładunków i kontenerów.

Keywords: Port Gdańsk, Port Gdynia, struktura przeładunków, przedpole portu, infrastruktura portowa

Tadeusz Palmowski [tadeusz.palmowski@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
Jan A. Wendt [jan.wendt@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii