Przegląd Geograficzny (2022) vol. 94, iss. 4

Grain-Size Composition on Talus Slopes in the context of disparate climatic conditions of periglacial mountain zones (exemplified by Spitsbergen and Central Asia)

Piotr Dolnicki, Paweł Kroh

Przegląd Geograficzny (2022) vol. 94, iss. 4, pp. 437-450
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.2

W publikacji zostały przedstawione wyniki badań frakcjonalnych prowadzonych na stożkach gruzowych zlokalizowanych na zboczach górskich Spitsbergenu i w Azji Środkowej – w Tadżykistanie. Przeprowadzono komputerową analizę fotografii cyfrowych wykonanych w terenie. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie składu frakcjonalnego na powierzchni stożków gruzowych w obrębie szeroko rozumianej strefy peryglacjalnej. Wyniki wskazują również na zróżnicowany mechanizm przemieszczania się materiału gruzowego w odmiennych warunkach klimatycznych i orograficznych.

Keywords: stożki gruzowe, frakcja skalna, Spitsbergen, góry Fann, strefa peryglacjalna

Piotr Dolnicki [piotr.dolnicki@up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii
Paweł Kroh [pawel.kroh@up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii