Przegląd Geograficzny (2022) vol. 94, iss. 3

Konrad Czapiewski (1979‑2022)

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2022) vol. 94, iss. 3, pp. 397-398 | Full text

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN