Przegląd Geograficzny (2022) vol. 94, iss. 3

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Antoniego Jackowskiego

Tomasz Wites

Przegląd Geograficzny (2022) vol. 94, iss. 3, pp. 399-404 | Full text

Tomasz Wites [t.wites@uw.edu.pl], Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych