Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2

Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 173-203 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.2

Słowa kluczowe: Rzeczpospolita Szlachecka, przestrzeń władzy, państwa magnackie, Ordynacja Zamojska

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland