Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2

Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań

Paweł Krzemiński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 259-281 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.5

Słowa kluczowe: geografia wyborcza, zachowania wyborcze, wybory, analiza składowych głównych, Polska