Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4

Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw

Piotr Rosik

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 507-526 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4

W artykule podjęto próbę syntetycznej oceny drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Wykorzystano opracowany przez autora sumaryczny wskaźnik wyposażenia infrastrukturalnego uwzględniający zarówno ilość, jak i jakość infrastruktury. Na tej bazie dokonano porównania gęstości sieci drogowej i kolejowej województw za pomocą trzech wskaźników gęstości. Szczególną uwagę autor poświęcił analizie pracy eksploatacyjnej na drogach krajowych oraz pracy eksploatacyjnej pociągów. Wskazał też, że udziały w pracy eksploatacyjnej są wysoko skorelowane z udziałami województw w PKB.

Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, analiza wskaźnikowa, gęstość sieci, praca eksploatacyjna

Piotr Rosik [rosik@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland