Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 73-84 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.3

Słowa kluczowe: ciśnienie atmosferyczne, wybrzeże Bałtyku, międzydobowe zmiany ciśnienia, skala uciążliwości