Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2

Spatial agglomerations in the Polish automotive industry

Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 159-190 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2

Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, przemysł motoryzacyjny, skupienia przemysłu, Polska

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Micek, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland