Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4

Wybory Prezydenta RP w 2010 roku: studium znaczenia elektoratu dużych i średnich miast

Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, s. 593-617 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.6

Słowa kluczowe: miasta duże, miasta średnie, elektoralne typy miast, geografia wyborcza, wybory prezydenckie, elektorat, Polska

Roman Matykowski, Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland