Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego)

Tomasz Bryndal

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 27-49 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.2

Słowa kluczowe: gwałtowne wezbranie, pogórza karpackie, typologia i ewolucja krajobrazu naturalnego, mała zlewnia, lokalne powodzie

Tomasz Bryndal [tomasz.bryndal@up.krakow.pl]