Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1

Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)

Michał Długosz

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 51-68 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3

Słowa kluczowe: opady burzowe, powodzie, procesy morfogenetyczne, Karpaty, Podhale

Michał Długosz [dlugosz@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland