Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1

Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry

Krzysztof J. Wójcicki, Leszek Marynowski

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 5-26 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.1

Słowa kluczowe: ewolucja dolin, Kotlina Raciborska, substancja organiczna, erozja gleb, fazy powodziowe, holocen