Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 91-107 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.5

Słowa kluczowe: dni charakterystyczne termicznie, trendy zmian, rozkład czasowy i przestrzenny, fale upałów, strefy uciążliwości