Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3

Próba prognozowania rocznej temperatury powietrza w Szczecinie za pomocą wyrównywania wykładniczego

Andrzej Gregorczyk, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 385-393 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.3.5

Słowa kluczowe: temperatura powietrza, prognozowanie, metody statystyczne, wyrównanie wykładnicze, Szczecin