Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1

Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej

Mariusz Kistowski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 5-22 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1

Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa, ocena uwarunkowań lokalizacyjnych, ocena oddziaływania na środowisko, ekofizjografia

Mariusz Kistowski [mariusz.kistowski@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland