Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 219-236 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3

Słowa kluczowe: aspekty i wymiary poziomu rozwoju, iloraz potencjałów, analiza głównych składowych, poziom życia a poziom rozwoju gospodarczego, wpływ urbanizacji, zróżnicowanie subregionalne, Polska

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland