Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3

Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 375-386 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2

Słowa kluczowe: Oscylacja Północnoatlantycka, ciśnienie atmosferyczne, Polska