Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2

Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego

Wojciech Kisiała

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 219-242 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, ratownictwo medyczne, Polska

Wojciech Kisiała [wojciech.kisiala@ue.poznan.pl], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej