Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2

Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan

Dorota Mantey

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 271-289 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6

Słowa kluczowe: suburbanizacja, migracje, strefy podmiejskie, preferencje mieszkaniowe, Warszawa, Piaseczno

Dorota Mantey [d.mantey@uw.edu.pl], Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych