Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3

Jerzy Bański: Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji

Jacek Kozak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 455-461 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.7

Słowa kluczowe: geografia, Systemy Informacji Geograficznej