Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1

U. Myga-Piątek – Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne,Uniwersytet Śląski, Katowice 2012

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, s. 131-132 | Full text

Słowa kluczowe: krajobrazy kulturowe, recenzje

Florian Plit, Université de Varsovie