Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1

Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackieji rumuńskiej części Karpat

Tomasz Bryndal

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, s. 5-21 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.1

Słowa kluczowe: hydrologia, wezbrania, przepływ maksymalny, krzywa obwiedni, Karpaty, Polska, Słowacja, Rumunia

Tomasz Bryndal [tomasz.bryndal@up.krakow.pl]