Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4

Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości

Łukasz Zaborowski

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 591-619 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.7

Słowa kluczowe: Polska, Konepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ośrodki regionalne, porównanie, klasyfikacja