Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 125-139 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.7

Słowa kluczowe: temperatura maksymalna powietrza, dni termoneutralne, zmienność, półrocze ciepłe, wybrzeże Bałtyku