Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 167-178 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11

W artykule opisano pierwszą polską wyprawę polarną na Spitsbergen na tle prac naukowych innych wypraw.

Słowa kluczowe: Spitsbergen, Svalbard, polskie badania naukowe w 1934 r.

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland