Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń

Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 5-25 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1

Słowa kluczowe: polityka krajobrazowa, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Urszula Myga-Piątek, University of Silesia Faculty of Earth Sciences Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland
Jerzy Nita, University of Silesia Faculty of Earth Sciences Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland