Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych

Agnieszka E. Ławniczak, Sebastian Kutyła

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 95-107 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.5

Słowa kluczowe: powierzchnia jezior, zanikanie jezior, obszary chronione, GIS