Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2

Próba przebudowy układu województw z wykorzystaniem sieci ośrodków regionalnych

Łukasz Zaborowski

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 159-182 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.2

Słowa kluczowe: podział terytorialny państwa, regiony, województwa, rozwój policentryczny