Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 3

Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wielkości zachmurzenia ogólnego na Spitsbergenie (1983-2013)

Oskar Lipiński, Ewa Łupikasza

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 3, s. 317-337 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.2

W pracy omówiono wielkość zachmurzenia w relacji z typami cyrkulacji atmosfery dla wybranych stacji meteorologicznych na Spitsbergenie. Materiał badawczy stanowiły średnie dobowe wartości zachmurzenia z trzech stacji meteorologicznych: Ny-Ålesund, Svalbard Lufthavn i Hornsund. Analiza objęła 31-letni okres obserwacji (1983-2013). Obliczono średnie, maksymalne oraz minimalne wielkości zachmurzenia w poszczególnych typach cyrkulacji. Uwzględniono również dni o charakterystycznym zachmurzeniu (bezchmurne, pogodne, pochmurne oraz z całkowitym zachmurzeniem) i zbadano prawdopodobieństwo warunkowe ich wystąpienia. Przeprowadzona analiza wykazała, że w kształtowaniu wielkości zachmurzenia na Spitsbergenie ważną rolę odgrywa nie tylko charakter układu, ale przede wszystkim kierunek adwekcji mas powietrza. Pomimo niewielkich odległości dzielących rozpatrywane stacje, badany obszar cechuje się znacznym zróżnicowaniem wielkości zachmurzenia i liczby dni charakterystycznych w ciągu roku oraz w zdefiniowanych sezonach.

Słowa kluczowe: wielkość zachmurzenia, cyrkulacja atmosferyczna, Spitsbergen, Arktyka

Oskar Lipiński, Department of Climatology, Faculty of Earth Sciences University of Silesia in Katowice Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland
Ewa Łupikasza, Department of Climatology, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland

Cytowanie

APA: Lipiński, O., & Łupikasza, E. (2016). Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wielkości zachmurzenia ogólnego na Spitsbergenie (1983-2013). Przegląd Geograficzny, 88(3), 317-337. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.2

MLA: Lipiński, Oskar and Łupikasza, Ewa. "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wielkości zachmurzenia ogólnego na Spitsbergenie (1983-2013)". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 3, 2016, pp. 317-337. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.2

Chicago: Lipiński, Oskar and Łupikasza, Ewa. "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wielkości zachmurzenia ogólnego na Spitsbergenie (1983-2013)". Przegląd Geograficzny 88, no. 3 (2016): 317-337. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.2

Harvard: Lipiński, O., & Łupikasza, E. 2016. "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wielkości zachmurzenia ogólnego na Spitsbergenie (1983-2013)". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 3, pp. 317-337. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.2